loading

Na dodatkowe profity związku z wykonywanym zawodem mogą liczyć:


•żołnierze WP/pracownicy cywilni wojska (czynni i emeryci),
funkcjonariusze (czynni i emeryci) i pracownicy Służby Więziennictwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Celnej, Inspekcji Transportu Drogowego, Policji Skarbowej i pracownicy zawodowi Państwowej Straży Pożarnej,

•lekarze, pielęgniarki oraz ratownicy medyczni,

•górnicy,

•nauczyciele,

•rolnicy,

•tłumacze przysięgli,

•kuratorzy sądowi,

•taksówkarze,

•rzeczoznawcy majątkowi,

•maklerzy papierów wartościowych,

•brokerzy ubezpieczeniowi,

•aptekarze,

•rzecznicy patentowi,

•komornicy,

•diagnostycy laboratoryjni,

•doradcy podatkowi,

•biegli rewidenci,

•dyplomaci,

•dziennikarze,

•funkcjonariusze (czynni i emeryci) oraz pracownicy cywilni policji,,

•osoby niepełnosprawne,

•księża,Należysz do jeden z powyżwszych grup? Więcej szczegółów w naszym salonie.Do góry